Green Solutions

moms talk

เรื่องเล่าจากพ่อและแม่

 

activities

กิจกรรมต่างๆของศูนย์ฯ

 

news

ข่าวสารเกี่ยวกับเด็กๆ

 

Knowledge

Smartkids คือ ?

สมาร์ทคิดส์ เป็นศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ และพัฒนาศักยภาพเด็ก ที่เน้นการเล่นผ่าน ระบบประสาทสัมผัสทั้ง 7 เพื่อพัฒนาศักยภาพ การทำงานของระบบประสาทและสมอง ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับ สิ่งแวดล้อมของเด็ก ของเด็กๆ

จุดเด่นของสมาร์ทคิดส์ คือ

การคัดสรรและออกแบบกิจกรรมการเล่น ที่เหมาะสมกับน้องๆ แต่ละคน โดยบุคลากร ที่มีประสบการณ์ พร้อมทั้งคอยให้คำปรึกษา เกี่ยวกับปัญหาต่างๆของน้อง เช่น ปัญหาที่บ้าน ที่โรงเรียน การเข้าสังคม ด้านวิชาการ ฯลฯ ในบรรยากาศ อบอุ่นแบบครอบครัว

รายละเอียดโปรแกรมต่างๆ

more

Latest post

แนะนำ ติ -ชม หรือหากท่านมีข่าวสารที่ต้องการนำเสนอ E-mail มาที่ iamsmartkids@yahoo.co.th copyright 2012 Smartkids all right reaserved

มีปัญหาด้านพัฒนาการเด็ก โทรคุยกับเราสิคะ 02-1848549 , 089-1222203 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)